logo-jwz-zonder-tekst
 

Algemene Voorwaarden Intensieve Groepen

 

Voor wie

Voor alle Optimist, Splash en Laser zeiler die van zeilen hun hoofdsport willen maken en die voldoende vaardig zijn om met windkracht 5 zelfstandig een wedstrijdbaan veilig te varen.

Je conformeert je aan driekwart van het vaste (intensieve) programma.

 

Opgave

Bij de intensieve groepen gebeurt de opgave in periodes. (winter, voorjaar en najaar)

Inschrijfdatum voor de winter en het voorjaar is uiterlijk de laatste zondag van de kerstvakantie.

Inschrijfdatum voor het najaar is uiterlijk de laatste maandag voor de zomervakantie.

Annuleren of veranderingen zijn mogelijk met een goede reden zoals een (langdurige) blessure of ziekte. Na overleg kunnen wijzigingen (enkele weken) later ingaan.

Overstappen naar een andere klasse is tussentijds uiteraard ook in overleg mogelijk.

 

Kosten

De kosten voor de trainingen en coaching bedragen € 20,- voor een halve dag en € 30 voor een hele dag.

De kosten voor een combiweekend zijn € 40,- voor een eenmansboot en € 45 voor een tweemansboot.

Wanneer je voor alle combi’s bent  ingeschreven zal er € 15,- aan combi korting gecrediteerd worden.

Bij trainingen en coaching in het buitenland zijn eventuele reis- en verblijfskosten van de trainer/coach extra bovenop de normale vergoeding voor de begeleiding. Deze zullen worden verdeeld over het aantal deelnemers.

Daarnaast is er de mogelijkheid om wanneer de groep te klein is de bijdrage per zeiler omhoog te brengen om de activiteit kostendekkend te krijgen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

 

Sportief gedrag

Wanneer een zeiler deel neemt aan een activiteit van Jeugdwedstrijdzeilen dan verwachten wij dat de zeiler zich sportief gedraag en met respect met de andere zeilers, trainers/coaches, vrijwilligers en spullen van andere om gaat. Bij onsportief gedrag zal de zeiler hier door het bestuur en/of de trainer/coaches op worden aangesproken. Zo nodig zal dit met de ouders worden gedeeld. Bij ernstige situaties of herhaaldelijk gedrag zal het bestuur en of de trainers/coaches passende maatregelen treffen.

 

Gebruik van Alcohol, drugs of andere verdovende middelen

Wanneer een zeiler bij aanvang of tijdens een training of coaching onder invloed is kan deze niet mee doen aan de training of wedstrijd. Dit geldt ook voor het gebruik van medicatie en zal vooraf besproken moeten worden.

 

Gebruik van hesjes

Tijdens grootte wedstrijden (selectiewedstrijden, U4, DYR, Skon wedstrijden etc) is het dragen van een JWZ hesje over je zwemvest verplicht. Op die manier kunnen de trainers/coaches hun zeilers beter herkennen.

Hesjes zijn voor € 15 borg te verkrijgen, dit kan via een mail naar ofni.[antispam].@jeugdwedstrijdzeilen.nl. Na het inleveren van de top krijgt u uw geld weer retour.

 

Verantwoordelijkheid

Het bestuur van Jeugd Wedstrijd Zeilen (inclusief de trainers/coaches) hebben altijd de mogelijkheid om vanwege veiligheid of belasting van de groep te kunnen besluiten dat een zeiler niet mee kan zeilen. Wanneer dit op voorhand besloten wordt zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wanneer dit blijkt op het moment zelf n.a.v. de weersvoorspelling zullen de kosten in rekening worden gebracht. Wel kan er dan gedacht worden aan een alternatieve invulling als bijvoorbeeld mee met de coach op de rib en eventueel met een aantal zeilers op het water te rouleren.

Overleg bij twijfel altijd met één van de hoofdcoach.

 

Verzekering

Iedere deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben met een minimumdekking van € 1.500.000 per gebeurtenis.