logo-jwz-zonder-tekst
 

Algemene Voorwaarden Basis Groepen

 

Voor wie

Voor iedere jeugdzeiler die in een Optimist, Splash of Laser meer wil leren wedstrijdzeilen. Zowel de beginnende als de gevorderde zeiler is welkom.

 

Opgave voor trainingen en coaching van de Basis groepen: 

Opgave kan tot twee weken voor de activiteit en kan ook tot die datum kosteloos geannuleerd worden.

Wil je in de tussenliggende periode van  inschrijven tot uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de activiteit nog mee willen doen dan kan je je nog opgeven. De kosten zullen dan echter met € 10,- verhoogd worden.

Tevens zal er vanuit het bestuur gekeken worden of er gezien het aantal deelnemers nog ruimte is om mee te doen. Mocht dit niet het geval zijn wordt dit uiterlijk twee dagen voorafgaand aan het evenement medegedeeld.

 Bij opgave van grote evenementen kan er afgeweken worden van de inschrijf en annuleringsdatum.

 

Opgave Combi

Opgave bij de Combi kan tot uiterlijk twee dagen voor de combi. Wil je daarna nog mee doen wordt het inschrijfgeld met € 10 verhoogd.

 

Kosten

De kosten voor de trainingen en coaching bedragen € 20,- voor een halve dag en € 30 voor een hele dag.

De kosten voor een combiweekend zijn € 40,- voor een eenmansboot en €45 voor een tweemansboot.

Wanneer je voor alle combi’s bent  ingeschreven zal er € 15,- aan combi korting gecrediteerd worden.

 

Groepsgrootte

We hebben een minimaal aantal zeilers per groep nodig om de training of coaching door te laten gaan. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn zullen wij u hierover twee weken voor de activiteit informeren. Richtlijn is minimaal 6 zeilers per groep, maar dit kan door verschillende invloeden wel wat wijzigen.

 

Sportief gedrag

Wanneer een zeiler deel neemt aan een activiteit van Jeugdwedstrijdzeilen dan verwachten wij dat de zeiler zich sportief gedraag en met respect met de andere zeilers, trainers/coaches, vrijwilligers en spullen van andere om gaat. Bij onsportief gedrag zal de zeiler hier door het bestuur en/of de trainer/coaches op worden aangesproken. Zo nodig zal dit met de ouders worden gedeeld. Bij ernstige situaties of herhaaldelijk gedrag zal het bestuur en of de trainers/coaches passende maatregelen treffen.

 

Gebruik van Alcohol, drugs of andere verdovende middelen

Wanneer een zeiler bij aanvang of tijdens een training of coaching onder invloed is kan deze niet mee doen aan de training of wedstrijd. Dit geldt ook voor het gebruik van medicatie en zal vooraf besproken moeten worden.

 

Gebruik van hesjes

Tijdens grootte wedstrijden (selectiewedstrijden, U4, DYR, Skon wedstrijden etc) is het dragen van een JWZ hesje over je zwemvest verplicht. Op die manier kunnen de trainers/coaches hun zeilers beter herkennen.

Hesjes zijn voor € 15 borg te verkrijgen, dit kan via een mail naar ofni.[antispam].@jeugdwedstrijdzeilen.nl. Na het inleveren van de top krijgt u uw geld weer retour.

 

Verantwoordelijkheid

Het bestuur van Jeugd Wedstrijd Zeilen (inclusief de trainers/coaches) hebben altijd de mogelijkheid om vanwege veiligheid of belasting van de groep te kunnen besluiten dat een zeiler niet mee kan zeilen. Wanneer dit op voorhand besloten wordt zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wanneer dit blijkt op het moment zelf n.a.v. de weersvoorspelling zullen de kosten in rekening worden gebracht. Wel kan er dan gedacht worden aan een alternatieve invulling als bijvoorbeeld mee met de coach op de rib en eventueel met een aantal zeilers op het water te rouleren.

 Overleg bij twijfel altijd met één van de hoofdcoaches.

 

Verzekering

Iedere deelnemende boot dient een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben met een minimumdekking van € 1.500.000 per gebeurtenis.