Meer over de Splash

De Splash

De Splash is een eenmansboot voor jeugdzeilers en wordt gevaren in de leeftijd van circa 13/15 jaar tot en met 21 jaar.

De Splash is ontwikkeld in de jaren ’80 van de vorige eeuw. Zoals elke klasse heeft ook de Splash een eigen vereniging, de klassenorganisatie. Die van de Splash is heel actief. De Splash Flash Klassen Organisatie Nederland (SKON) bestaat sinds 1988. Deze zeilklasse is voor de wat oudere jeugd de grootste jeugdzeilklasse in Nederland.
De Splash is destijds ontworpen voor die jeugd die de eerste kleine zeilboot (bijvoorbeeld de Optimist) verlaat en vaak nog te licht van gewicht en te onervaren is voor de grotere en zwaardere types eenmansboten (bijvoorbeeld de Laser). Het gat naar andere type eenmansboten was te groot, al heeft de Laser inmiddels iets aan dat gat gedaan door kleinere zeiltjes (4.7 en Radial) in te voeren.

De Splash is inmiddels al jarenlang door het Koninklijke Watersportverbond als nationale eenheidsklasse en als voorkeursklasse erkend. In 1999 is de Splash ook door de internationale zeilorganisatie (ISAF) erkend.

Voor zeilers die de Splash verlaten vanwege de leeftijdsgrens (21 jaar) of voor zeilers die van de ene eenmansklasse willen overstappen naar een andere eenmansklasse, is de Flash ontworpen. Deze boot en de mast zijn hetzelfde als de Splash, maar de giek en het tuig zijn groter. Ook de populariteit van de Flash groeit snel. Aan deze zeilklasse zijn geen leeftijdsgrenzen verbonden.

De SKON heeft 600 leden, waarvan ongeveer 300 actieve wedstrijdzeilers. Deze zeilers zijn gedurende het seizoen veel weekenden op diverse plaatsen in het land actief om hun wedstrijden te varen. De zeilers zijn niet alleen actief op het water, maar ook op het land zijn ze een enthousiaste en zeer betrokken groep. Daarin onderscheidt de Splash zich ook. De variatie van leeftijden van de Splash en de Flash zorgt voor een prettige sfeer en veel sportiviteit binnen de zeilklasse.

De SKON richt zich niet alleen op het wedstrijdzeilen, maar heeft ook als doel sociale programma’s rondom alle zeilevenementen te organiseren. Ook de promotie van het zeilen in de breedte is voor de SKON van groot belang. Er is een goed evenwicht tussen de breedte- en de topsport.

De SKON investeert veel tijd, energie en geld in een goede opleiding en begeleiding van alle jeugdige zeilers.

De Splash is ontworpen door de internationaal erkende ontwerper Koos de Ridder, naar een idee van Roel Wester. Het is een modern, snel en aantrekkelijk ontwerp, uitgevoerd in kunststof. De boot is niet zwaar en gemakkelijk te hanteren op het land en kan ook op het autodak worden vervoerd.
De Splash en Flash zijn buiten Nederland onder meer te vinden in Duitsland, Zwitserland, België, Frankrijk, Litouwen, Engeland, Polen, Spanje, Italië, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, de V.S., Mexico, Singapore, Japan en het Caribisch gebied: o.a. Curaçao en Trinidad.

Voor meer inlichtingen over de Splash, de Flash en de SKON verwijzen wij u graag naar de website: www.splashclass.org