De oorsprong en visie van Jeugdwedstrijdzeilen

De Stichting Jeugdwedstrijdzeilen Noord Nederland is ongeveer 15 jaar geleden opgericht.

Een aantal bestuursleden van de grotere watersport verenigingen in Noord Nederland wilden graag het jeugd wedstrijdzeilen van hun leden naar een hoger niveau tillen.

Het probleem binnen de lokale verenigingen was dat iedere vereniging afzonderlijk structureel te weinig zeilers had om voor  langere tijd wedstrijd teams te vormen met voldoende  deelnemers.

De bestuurders van destijds hadden al regelmatig  goed contact over de organisatie van de jaarlijkse Combi wedstrijden.  Uit dit samenwerkingsverband is dan ook het idee gekomen om een Stichting op te richten.

Er werd zeer bewust gekozen voor een Stichting.

Op geen enkele manier wil de Stichting zich profileren als een alternatief voor de lokale zeilverenigingen.  De Stichting heeft daarom geen leden.

Vanaf het begin af aan heeft de Stichting gebruik gemaakt van de faciliteiten van de lokale verenigingen. Op deze manier worden er in de regio extra weekeind trainingen verzorgd op wisselende locaties.

Alle zeilers van alle zeilverenigingen uit Noord Nederland  zijn welkom op deze trainingen. Van beginner tot vergevorderde!

Door alle kleine groepjes samen te voegen ontstaan er dan groepen van voldoende omvang om serieus te kunnen trainen.

Niemand kan lid worden van de Stichting, de zeilers betalen gewoon de kostprijs voor de trainingen die ze bezoeken.

De trainingen zijn een aanvulling op de doordeweekse verenigingstrainingen.

Naast de trainingen  verzorgt de Stichting Coaching en begeleiding aan zeilers die willen deelnemen aan landelijke wedstrijden.

Ook hier geldt: Het maakt niet uit van welke vereniging je lid bent, iedereen is welkom !

De stichting regelt een bekwame trainer en een rubberboot, alle verenigingen en ouders van zeilers worden hiermee ontzorgd  ! De kosten die dit met zich mee brengt worden doorbelast  aan de deelnemende zeilers.

Ook organiseert de Stichting minimaal 4 x per jaar op steeds wisselende locaties een regionale Combi wedstrijd bij een zeilvereniging die zich hiervoor heeft aangemeld.

Vanzelfsprekend zijn bij dit evenement zijn alle jeugdwedstrijdzeilers uit Noord Nederland welkom.

Dit evenement is uitermate geschikt voor zeilers met weinig wedstrijd ervaring.

Als je kunt opkruisen tot aan de boven boei dan mag je al mee doen!

Dus NIET wachten totdat je eerst een aantal CWO diploma’s hebt !

Ons advies is gelijk meedoen ook al ben je pas 7 jaar.